Edith Pargeter (Ellis Peters)

Edith Pargeter (Ellis Peters) Případy bratra Cadfaela 12. Havran z předklášteří [I] Prvního prosince přišel opat Radulfus na kapitulu s nepřítomným, zachmuřeným výrazem a velmi zkrátka vyřídil různé drobnosti, které předložili jeho obedenciáři. Přestože byl sám málomluvný, zpravidla dopřával hojný prostor těm, kdo své žádosti a návrhy předkládali rozvláčně a nesouvisle, ale tento den měl […]

Read more "Edith Pargeter (Ellis Peters)"